Loading…

czyszczenie, przegląd, serwis urządzeń

Wiosna jest niewątpliwie najlepszym czasem na to, aby przeprowadzić konserwację urządzeń wentylacyjnych. Wzmożone korzystanie z klimatyzacji powinno być poprzedzone odpowiednim przeglądem oraz konserwacją.

Zadbaj o zdrowie swoje i najbliższych! Zadzwoń!

Podczas konserwacji i czyszczenia klimatyzacji serwis wykonuje m.in. następujące czynności: dokonuje ogólnej kontroli działania urządzenia, dokonuje kontroli szczelności oraz kontroli ilości czynnika chłodniczego, przeprowadza czyszczenie filtrów, czyszczenie parownika i skraplacza, czyszczenie odpływu, dokonuje wymiany części zużytych i zanieczyszczonych w takim stopniu, że oczyszczenie ich nie jest możliwe, albo nie jest celowe.

Obowiązek czyszczenia klimatyzacji, w tym, w pomieszczeniach biurowych – wynika z przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).